02146076082

مشخصات کلی

فیلتر دیاموته

یکی دیگر از فیلترهای تصفیه آب فیلترهای دیاتومه با شبکه های قائم می باشد که کاربرد فراوانی دارد اصولا" در فیلتر شنی با شبکه قائم .خانه های فیلتر بر روی یک چند راهه قرار می گیرند .و آب از مرکز شیر چند راهه گذر می کند. چند راهه فیلتر به وسیله یک میله ضامن که از مرکز چند راهه می گذرد به مخزن محکم می شود. عملکرد در این فیلترها به گونه ای می باشد که آب پس از ورود به داخل مخزن از قسمت تحتانی مخزن وارد فیلتر و با گذر از چند راهه به شبکه های دیاموته از بالای آن خارج می شود. در بعضی از فیلترهای دیاموته چند راهه در پایین مخزن طراحی می گردد.

فیلتر دیاموته پیچشی

این نوع  فیلتر شنی یکی از قدیمی ترین فیلترها هستند که شبکه فیلتر آن ها به صورت استوانه تو خالی ساخته شده اند. بازده این فیلترها با شبکه قائم است .البته عملکرد فیلترهای دیاتومه پیچشی با سایر مدل ها همسان می باشد. بسیاری از فیلترهای مدل فیلتر دیاموته امروزه به صورت خودکار می باشند. که اکثر این فیلترها مجهز به دستگیره هایی هستند که در هنگام خاموشی پمپ می بایست به سمت بالا و پایین و یا به صورت مدور حرکت داده شوند. تا بدین صورت تودهای خاک  سیلیس موجود ایجاد شده در بستر فیلتر از بین رفته  و ذرات مجدد در سر تا سر مقطع فیلتر توزیع می شود. با این عمل باعث افزایش طول عمر سیلیس و فیلتر شنی می شود

سایز و اندازه تمامی فیلترهای  بر اساس سطح بستر فیلتر آن ها تعیین می شود. در فیلترهای دیاموته نیز سطح کل شبکه ها فیلترها معرف اندازه فیلتر است. به طور کلی هر چه اندازه فیلتر یزرگتر باشد مقدار گذر آب از آن بیشتر می باشد. لازم به یادآوری می باشد که ظرفیت فیلترها علاوه بر اندازه بستر آنها گاهی بر مبنای حداکثر دبی خروجی آب قادر به پاکسازی آن هستند نیز مورد سنجش قرار می گیرند.

تغذیه فیلترهای دیاموته

در فیلترهای دیاموته برای افزایش قابلیت فیلتر برای تفکیک نمودن ذرات خارجی از آب اغلب اوفات بستر فیلتر پیش از ورود آب به مقطع فیلتر به صورت تدریجی و دائمی به آب افزوده می شود.

 

محصولات مرتبط

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :