021-46076082

شیر سختی گیر

9 / 10
از 44 کاربر

شیر سختی گیر

 شیر  سختی گیر رزینی یکی از اصلی ترین تجهیزات ستون های سختی گیر می باشد.  انتخاب درست آن میتواند عملکرد دستگاه را تا حد بسیاری بهبود ببخشد و راندمان دستگاه را بالاتر ببرد این شیرها چه دستی چه اتوماتیک قابلیت نصب بر روی فیلترهای فلزی و  FRPرا دارا می باشد

شیر سختی گیر  به دو دسته تقسیم می شوند
1-شیر تمام اتوماتیک
1-شیر نیمه اتوماتیک


شیر سختی گیر اتوماتیک


این گونه شیر ها دارای ۵ وضعیت متفاوت در عملکرد شیر می باشند  این پنج وضعیت شامل مواردی همچو

مرحله1- حالت سرویس
در این حالت زمانی که سختی گیر در حال کار  در این مرحله می باشد یونهای سدیم در سختی گیر رزینی جای خود را به  پس از گذر از روی بستر رزین موجود در ستون جای خود را به یون های کلسیم و منیزیم می دهند به این  دو یون که عامل تشکیلات رسوب می باشد.
مرحله 2-بک واش

 بک واش  سختی گیر یکی از اصلی ترین مرحله شستشو می باشد دلیل این امر نیز این است که با توجه به عمل سرویس دستگاه که آب از بالای سختی گیر وارد دستگاه می شود باعث شود که رزین دچار گرفتگی و به اصطلاح چسبندگی شود که با عمل بکواش  می توان رزین را از حالت چسبندگی درآورده و آماده  سیکل بعدی شستشو با آب نمک می باشد نماید
مرحله3- مکش محلول آب نمک
از مهم ترین مراحل عملکرد سختی گیر مرحله مکش محلول آب و نمک و گذراندن آن از روی بستر رزین می باشد در این مرحله تزریق محلول آب نمک فرآیند تبادل یون موجب می شود سدیم درون محلول جایگزین یون کلسیم و منیزیم جذب شده در روی بستر رزین می‌ شود.
مرحله4- شستشوی آهسته
پس از آن که محلول آب نمک از روی بستر رزین گذر کرد لازم می باشد که شوری آب درون ستون از بین برود در مرحله ۴ باعث می شود که آب از روی بستر گذر کرده و دستگاه آماده انجام سیکل بعدی شستشوی سریع می باشد قرار گیرد
مرحله5- شستشوی تند
در مرحله آخر عملکرد شیر سختی گیر اتوماتیک شستشوی سریع می باشد در این مرحله تمامی املاح باقیمانده درون از دستگاه خارج شده قرار گرفتن مجدد دستگاه سختی گیر رزینی در وضعیت بعدی را مهیا می کند.
انواع شیر سختی گیر رزینی
شیر سختی گیر تمام اتوماتیک
در این گونه شیرها تمامی مراحل پنج گانه سختی گیر به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به اپراتور صورت می پذیرد

شیر-سختی-گیرشیر سختی گیر جریانی

در این  مدل شیر ها ملاک تنظیم و برنامه ریزی شیر جریان آب می باشد که از درون سختی گیری گذر میکند.
شیر سختی گیر زمانی
ملاک تنظیم و برنامه ریزی این گونه شیر شیرها  زمان کارکرد سختی گیر می باشد.  و تمامی آیتم ها برحسب تنظیم ساعت می باشد.
شیر سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک
در این گونه شیرها تمامی  مراحل پنج گانه شیر سختی گیر به صورت دستی  کمک  اپراتور قابل انجام می باشد
انواع شیر نیمه اتوماتیک
شیر اتوماتیک pvc با قابلیت نصب بر روی دستگاه frpو فلزی
شیر سختی گیر رزینی نیمه اتوماتیک سلوولو
شیر سرور فقط قابلیت نصب بر روی مخازن  سختی گیر رزینی فلزی را دارا می باشد و در عملکرد این گونه شیر ها سه حالت بیشتر موجود نمی باشد  تمام اتوماتیک قابلیت شستشوی سریع و آهسته ران دارد جنس این گله شیرها است می باشد.

شیر-سختی-گیر-نیمه-اتوماتیک

 

 

 

 

 

 

 قیمت شیر سختی گیر

قیمت شیر سختی گیر بستگی به نوع دستگاه سختی گیر رزینی دارد و به نوعی می‌ توان گفت که نوع فلزی و یاFRP  بودن مخزن تعیین کننده قیمت شیر سختی گیر می باشد. قیمت شیر سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک بنا به نوع سایز و کارکرد کرد اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک آن متفاوت می باشد و شیر اتوماتیک همیشه گرانتر از نوع نیمه اتو ماتیک می باشد.

 

نمودار قیمت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ارسال نظر و نظرات ثبت شده