02146076082

مشخصات کلی

.سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک


سختی گیر ررینی تمام اتوماتیک عمدتاً حذف املاح معدنی موجود در آب همچنین کلسیم و منیزیم را عهده دار می باشد.

  عملکرد سختی گیر رزینی اتوماتیک  همانند نوع  نیمه اتوماتیک  آن به یک شکل میباشد فقط با این تفاوت درمان اتوماتیک تمامی مراحل عملکرد دستگاه قابل برنامه ریزی و تنظیم می باشد و به طور کلی  نیاز به اپراتور ندارد.

 

سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیر سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک


این گونه شیر ها عمدتاً در دو نوع جریانی و زمانی  موجود می باشند.  چه نوع جریان به وسیله یک سنسور که در خروجی آب تصفیه شده قرار دارد.  با گذر آب و قابل برنامه ریزی می باشد به گونه ای که عمل بگواش و احیای رزین  را می توان به نسبت حجم آب خروجی تنظیم و برنامه ریزی کرد ولی در نوع شیر زمانی تمامی مراحل به وسیله زمان برنامه ریزی می شود. پرده مدل قابلیت نصب بر روی ستون‌ های  فلزی و FRP را دارا می باشد.
قیمت شیر  تمام اتوماتیک  سختی گیر  به سایز شیر  میزان گذر آب از آن و نوع جریانی را زمانی بستگی دارد.

شیر سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک


شیر سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک با نوع نیمه اتوماتیک (سلوولو)  نوع اتوماتیک ها عمدتاً  یک برنامه بیشتر از نوع سلول و آن دارد که آن هم مرحله شستشوی سریع می باشد این مرحله بعد از شستشوی رزین به وسیله آب نمک قابل برنامه ریزی می باشد به گونه ای که پس از عمل به وسیله آب نمک آب می بایست به مقدار کافی از روی رزین ها گذر کند تا شوری آب از بین برود این عمل شستشوی سریع می‌ گویند که در نوع شیر های سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک قابل برنامه ریزی می باشد در نوع نیمه اتوماتیک  مرحله وجود ندارد. این گونه شیر ها قابلیت  نفت بر روی ستون فلزی را دارا می باشد.  نحوه تنظیم شیر سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک می بایست ابتدا به وسیله یک نصاب آموزش دیده برنامه ریزی و نصب گردد تا از وجود  اشکالات احتمالی در عملکرد شیر جلو گیری به عمل بیاید.

محصولات مرتبط

9 / 10
از 16 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :