02146076082
بازگشت به لیست مقالات » | ﺳﻪشنبه 17 اسفند 1400 در ساعت 15 : 52 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

فیلترهای فشاری

فیلتر شنی یا همان  فیلترهای فلزی به صورت استوانه ای شرکت طراحی و ساخته می شوند این نوع از فیلتر به دو صورت مدیریت و افقی بناب نوع استفاده آنها طراحی می گردد اندازه این نوع از فیلتر شکن  به نوعی طراحی می گردند که در زمان پس شویی یا همان پس شویی فیلتر شنی فضای کافی برای انبساط بیشتر فیلتر وجود داشته باشد در فیلترهای شنی عمودی قطر در حدود ۲ و نیم متر و ارتفاع مخزن بین حدود یک و نیم در نظر گرفته می شود ابعاد و اندازه در فیلترهای شنی به صورت افقی متغیر می باشد.

فیلتر-شنی-FRP

 

فیلتر شنی افقی

 

فیلترهای شنی به صورت افقی را از نوع عمودی آنها بیشتر در نظر می‌گیرند چرا که در فیلترهای شنی به صورت افقی فیلتراسیون به نسبت هم نوع عمودی خود بیشتر می باشد صافی های عمودی به نسبت افقی از برتری های برخوردار می باشند زیرا در سایه های عمودی در تمامی امتداد طولی فیلتر عمل تصفیه فیزیکی به خوبی صورت می پذیرد چرا که در فیلترهای شنی به صورت عمودی آب به نسبت نوع افقی آن بسیار کمتر می باشد.  آب کمتر می باشد تاب آوری عبوری از فیلتر شنی بستگی به دانه بندی ذرات دارد هرچه دانه بندی درشت تر باشد افت فشار در فیلتر شنی کمتر می باشد و سرعت بیشتر باشد فیلترهای فشاری ضخامت لایه های ماسه یا همان سیلیس آنتراسیت نیز تحت تاثیر دانه بندی زهرا قرار دارد البته استفاده از آنتراسیت برای تصفیه آبهای صنعتی مناسب است چون در مرحله اول آب در خود حل می کند.

عوامل مختلفی که در کارکرد فیلتر شنی تاثیر گذار هستند می توان به مواردی همچون
الف دانه بندی سیلیس و شکل ذرات تشکیل دهنده فیلتر شنی عمق درونی فیلتر شنی و ضخامت  لایه های سنگ سیلیس

فیلتر-شنی


ب_ بازدید فیلتر شنی
این همه خواص از جمله تخلخل سطح ذرات صافی و نیز بستگی دارد برای داشتن یک بازه ثابت هرچه قطر سیلیس فیلتر درشت تر باشد عمق بستر بیشتر می باشد
ج_ سرعت آب عبوری با توجه به افت فشار فیلتر
کیفیت آب تصفیه شده بستگی چندانی به سرعت آب عبوری از روی سیلیس ندارد ولی سرعت آب عبوری و میزان ذرات موجود در آن رابطه مستقیمی با مدت زمان به رهبری بین دو شستشوی صافی و افت فشار را ندارد افزایش افت فشار در فیلتر شنی نشان‌دهنده مسدود شدن بستر فیلتر شکنی است افت فشار فیلتر شنی بستگی به زمان کارکرد و سرعت آب عبوری دارد اگر قطر ۵ میلیمتر باشد حداکثر افت فشار ۴ متر آب و اگر ۹ میلیمتر باشد حداکثر افت فشار را می توان ۲ متر در نظر گرفت

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :