02146076082

مشخصات کلی

ممبران تصفیه آب صنعتی

سیستم های غشایی  

سیستم های غشایی دارای مزیت های فراوانی در مقایسه با سایر روش ها در تصفیه آب می باشد . از جمله آنها می توان کاهش مصرف انرژی جدا سازی اجزا مختلف آب از همدیگر به دلایل عملکرد غربالی آنها از عمده ترین کاربردهای سیستم غشایی در صنایع غذایی. دارویی,آزمایشگاهی,تصفیه آب,لبنیاتی. می باشد. در سیستم های غشایی به دلیل دارا  بودن منافذ ریز در سطح غشاء یا همان ممبران باعث جلوگیری از گذر املاح آب از ممبران می شود. در غشا عمدتا"خوراکی که از آن گذر می کند را تراوش کرده می نامند. هر چه غلظت این مواد کمتر باشد. کارایی ممبران بالا می باشد. فرآیند غشایی برای عملکرد بهتر نیاز به اعمال فشار به سطح ممبران برای جداسازی سیال می باشد. عمده ترین مشکل در افت تولید غشاء طراحی غیر اصولی در اعمال فشاربه سطح ممبران می باشد. در طراحی درست برای سیستم های غشایی شرکت های سازنده ممبران معمولا"در کاتالوک های انواع ممبران های تولیدی میزان فشار وارده به ممبران را اعمال کرده اند. که میزان تامین فشار در ممبران ها بنا بر نوع آنها و موارد استفاده انواع  ممبران متفاوت هستند.

اندازه منافذ ممبران  

گذر آب در ممبران های بستگی به حفره های سطح ممبران دارد. قطر حفره های در سطح غشا ها یکسان نیستند هر ممبرانی یک اندازه اسمی دارد. که نشانگر حفره های ممبران است . منافذ بزرگتر و کوچکتر از اندازه اسمی نیز در سطح ممبران وجود دارد. اصولا" تعداد منافذ در سطح ممبران دانسیته منافذ نامیده می شود. که تعدادی درحدود 108 تا 109 در سانتی متر مربع می باشد. تعداد این منافذ نشانگر آسانی گذر اجزای هستند که می توانند از ممبران گذر کنند. سطح ممبران صاف یا چین و چروک دار هستن که تاثیر فراوانی در جذب یا دفع سیال برروی سطح ممبران دارد. لازم به یادآوری است که حذف تمامی مواد و جداسازی آنها از آب توسط ممبران صددرصد نمی باشد. یعنی بعضی از ذرات توان گذر از سطح ممبران را دارند. هر چه اندازه ذرات ریزتر از منافذسطح ممبران باشند امکان گذر آنها بیشتر است. اصولا ممبرانها توانایی حذف 99 درصد از املاح را دارند

دستگاه تصفیه آبگرفتگی ممبران

از بزرگترین مشکلات فرآیند های غشایی افت تولید و گرفتگی ممبران به دلیل رسوب گرفتگی مواد معدنی و ترکیبات عالی در آب ورودی به ممبران و گرفتگی سطح و منافذ ممبران می باشد. بیشتر گرفتگی ها در ممبران به سه دسته  بیولوژیکی شیمیایی,فیزیکی تقسیم می شود.

از جمله موادی که ایجاد گرفتگی می کنند موادی همچون ذرات جامد معلق,چربی ها,میکروارگانیسم ها,مواد معدنی,پروتین ها و در صورت کارکرد مناسب پیش تصفیه ها می توان زمان گرفتگی ممبران را بیشترکرد.گرفتگی ممبران در دستگاه تصفیه آب باعث کندی جریان گذر آب و توقف دستگاه برای شستشوی مجدد و پایین آمدن راندمان کاری سیستم غشایی می شود. یکی دیگراز مواردی که باعث گرفتگی در انواع ممبرانها می شود. گذر مواد شیمیایی و کلر از سیستم پیش تصفیه سیستم غشایی می باشد. که عامل مخرب در سطح ممبران می باشد.

مواد ضد رسوب ممبران /آنتی اسکالانت

جهت ایجاد گرفتگی و تشکیل رسوب بر سطح ممبران استفاده از مواد ضدرسوب آنتی اسکالات ضروری و اجباری می باشد. آنتی اسکالانت به دلیل ایجاد نرمی در سطح ممبران باعث جلوگیری ازتشکیل رسوب در سطح ممبران میشود.متاسفانه با توجه به تقلبی بودن تعداد زیاد آنتی اسکالانت در بازار به جای برندهای معروف و استفاده دارندگان سیستم های غشایی از این نوع از آنتی اسکالانت ها عمدتا مشکل کرفتگی ممبران را دارند. تزریق آنتی اسکالانت به ممبران به وسیله دوزینگ پمپ صورت میگیرد.که با توجه به نوع ممبران ,حجم گذرآب,نوع آب خام ,PHمیزان و دوزینگ تزریق آنتی اسکالانت محاسبه می گردد.

رفع گرفتگی ممبران

ممران-تصفیه-آب برای رفع گرفتگی ممبران ابتدا با توج داشت که گرفتگی ممبران به چه دلیل می باشد .مثلا در ممبرانهای اسمز معکوس علت اصلی گرفتگی چه است. افت تولید یا کاهش گیفیت آب خروجی یا همان TDSشستشوی ممبرانهای به سه صورت بیولوژیکی, شیمیایی,فیزیکی صورت میگیرد. شستشوی ممبران دستگاه تصفیه آب صنعتی با مواد شیمیایی و بیولوژیکی متداولترین روش برای شستشو می باشد. این روش به وسیله مواد شیمیایی اسید و قلیا به صورت جداگانه  میگیرد. درسیستم های اسمز معکوس یک سیسستم CIP تهویه میگردد که این سیستم شامل یک مخزن,پمپ انتقال مواد,المنت جهت تنظیم دمای آب شستشو تهویه می گردد.

 

محصولات مرتبط

9 / 10
از 6 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :