021-46076082

سیستم ضدعفونی و گندزدایی

9 / 10
از 49 کاربر

 شرکت اطلس آب طراح و سازنده انواع سیستم های ضدعفونی کننده آب و فاضلاب می باشد.

با توجه به گذر آب از مراحل مختلف بستگی به این دارد که استفاده آب در چه زمینه می باشد. از بین بردن یا غیر فعال کردن انواع  میگروارکانیسم های ناقل بیماری با مواد افزودنی  شیمیایی همچون کلر و ترکیبات آن برم ازن یا ضدعفونی با عوامل فیزیکی همچون گرما اشعه ماورا بنفش اشعه گاما صورت می گیرد. برای شرح عمل کرد ضدعفونی ها چهار مکانیزم عمل پیشنهاد شده است. 1 تخریب دیواره سلولی 2-تعقیر در نحوه نفوذ پذیری سلول 3-تعقیر در ماهیت پروتوپلاسم ها 4-اختلال در فعالیت های آنزیم

پکیج تزریق کلر مایع کلریناتور  یکی از پرکاربردترین نوع گندزداها در تصفیه آب می باشد. ترکیبات مختلف در پرکلرین وجود دارد که هر کدام در شرایط مشخصی می توانند برای ضدعفونی کردن آب استفاده شوند. از جمله این ترکیبات سدیم هیپوکلریت وکلسیم هیپوکلریت و دی اکسید کلر و کلرآمین ها اشاره نمود. قدرت کلرآمین ها به نسبت هیپوکلریت اسید کمتر است. 

در ادامه همین بخش با دیگر محصولات و فعالیت های شرکت اطلس آب کلرزن مایع-کلریناتور ضدعفونی و گند زدایی آب و فاضلاب آشنا می شوید.

 

1مجموع 6 محصول
uvاشعه ماوراء بنفش

uvاشعه ماوراء بنفش

ضدعفونی توسط دستگاه uv
کلرزن مایع-کلریناتور

کلرزن مایع-کلریناتور

سازنده پکیج تزریق کلر
ضدعفونی آب و فاضلاب

ضدعفونی آب و فاضلاب

سازنده سیستم های ضد عفونی آب و فاضلاب
پکیج تزریق کلر

پکیج تزریق کلر

سازنده پکیج تزریق کلر-( کلریناتور مایع)
دستگاه ازن ژنراتور

دستگاه ازن ژنراتور

ضدعفونی با ازن ژنراتور
1مجموع 6 محصول
ارسال نظر و نظرات ثبت شده