02146076082

سیستم ضدعفونی و گندزدایی

 شرکت اطلس آب طراح و سازنده انواع سیستم های ضدعفونی کننده آب و فاضلاب می باشد.

با توجه به گذر آب از مراحل مختلف بستگی به این دارد که استفاده آب در چه زمینه می باشد. از بین بردن یا غیر فعال کردن انواع  میگروارکانیسم های ناقل بیماری با مواد افزودنی  شیمیایی همچون کلر و ترکیبات آن برم ازن یا ضدعفونی با عوامل فیزیکی همچون گرما اشعه ماورا بنفش اشعه گاما صورت می گیرد. برای شرح عمل کرد ضدعفونی ها چهار مکانیزم عمل پیشنهاد شده است. 1 تخریب دیواره سلولی 2-تعقیر در نحوه نفوذ پذیری سلول 3-تعقیر در ماهیت پروتوپلاسم ها 4-اختلال در فعالیت های آنزیم

پکیج تزریق کلر مایع کلریناتور  یکی از پرکاربردترین نوع گندزداها در تصفیه آب می باشد. ترکیبات مختلف در پرکلرین وجود دارد که هر کدام در شرایط مشخصی می توانند برای ضدعفونی کردن آب استفاده شوند. از جمله این ترکیبات سدیم هیپوکلریت وکلسیم هیپوکلریت و دی اکسید کلر و کلرآمین ها اشاره نمود. قدرت کلرآمین ها به نسبت هیپوکلریت اسید کمتر است. 

در ادامه همین بخش با دیگر محصولات و فعالیت های شرکت اطلس آب کلرزن مایع-کلریناتور ضدعفونی و گند زدایی آب و فاضلاب آشنا می شوید.

 

1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول
9 / 10
از 30 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :