02146076082

آنتی اسکالانت و مواد شیمیایی

در صنعت آب و  فاضلاب آنتی اسکالانت (antiscalant) نقش بسیار مهمی در کاهش تشکیل رسوبات تشکیل شده ناشی از تجمع مواد معدنی همچون کلسیم و منیزیم را دارد. و در دستگاه تصفیه آب صنعتی استفاده نکردت از آنتی اسکالانت می تواند خسارت زیادی به سیستم وارد کند. از این رو  میتواند با مواد شیمیایی همچون آنتی اسکالانت از تشکیل رسوب جلوگیری کرد. 

1مجموع 7 محصول
1مجموع 7 محصول
9 / 10
از 19 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :