02146076082
بازگشت به لیست مقالات » | ﺳﻪشنبه 17 اسفند 1400 در ساعت 16 : 20 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

پارامترهای شیمیایی کیفیت آب در خروجی دستگاه تصفیه آب

در خروجی آب از دستگاه تصفیه آب باید عوامل فراوانی گردند که یکی از عوامل بسیار مهم در این پارامتر ها می توان به عوامل همچون پارامتر های خروجی شیمیایی  اشاره کرد عوامل فراوانی به توانایی حلال آب مربوط میشوند که میتوان به این ها اشاره ای داشت مقدار کل جامدات حل شده . سختی آنیونی و کاتیونی . قلیایت ها. فلزات . مواد عالی و غیر آلی  در دسته ای مربوط به کیفیت آب به شماره می روند.

1-      کل جامدات محلول یا همان TDS هدایت الکتریکی

در اینجا منظور از جامدات محلول  مواد محلول جامد می باشند که پس از گذر از ممبران دستگاه تصفیه آب به مواد جامد باقی مانده می مانند. یکی از مزایای کاربردی تعیین هدایت الکتریکی این می باشد که به راحتی می توان از ان برای سنجیدن یا پایش مداوم یک منبع استفاده میشود. لازم به ذکر است که سازمان جهانی برای هدایت الکتریکی هیچ پیشنهادی نداده است ولی برای جامدات محلول مقدار رهنمود 100mg/l را پیشنهاد داده است. و مبنای پذیرش قرار داده است. حد زیاد  این محلول میتواند باعث طعم و رسوب گذاری اضافی در سیستم های خانگی و صنعتی میشود. اینگونه جامدات را میتوان با فرآیند هایی همچون اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب صنعتی . تبادل کننده یونی. الکترو لیز مواد شیمیایی آن را کاهش داد.

 

دستگاه تصفیه آب

2-      قلیا آب

وجود قلیا عمدتا" ناشی از وجود بی کربنات . کربنات. هیدروکسید می باشد. این پارامتر درون آب نشان دهنده ظرفیت خنثی اسید ها می باشد این ترکیبات در تجزیه مواد معدنی موجود در خاک و یا اتمسفر به وجود می آید. اصولا" فسفات می تواند از شویند ها در خروجی از انواع فاضلاب های انسانی .صنعتی. کشاورزی. کود های شیمیایی و حشره در زمین های کشاورزی نیز به دست می آید. سولفید هیدروژن و مواد آمونیاک از تجزیه میکروبی حاصل میگرد. مقادیر نسبی گونه های قلیایی بستگی به ph آب ورودی به دستگاه تصفیه آب و خروجی از ممبران ها در خروجی از دستگاه تصفیه آب دارد.

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :