02146076082
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 7 اسفند 1400 در ساعت 9 : 30 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

احیای رزین کانیونی

یکی از کارهای بسیار مهم در حفظ و نگهداری دستگاه سختی گیر رزینی همواره نگهداری رزین دستگاه می باشد که رعایت اصولی و علمی آن ارتباط مستقیم و بستگی به عملکرد بهینه رزین دستگاه سختی گیر دارد. و به این معنی می باشد که تعویض یون جذب شده در رزین در زمان عملکرد سرویس با یون متحرک اولیه رزین است اینکه احیای رزین از لحاظ عملیاتی به چه صورت انجام می شود در ادامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت لازم است به این نکته اشاره کنیم که چه نوع رزینی نیاز به احیا دارد.

رزین تمامی دستگاه های سختی گیر رزینی دارای یک مرحله عملکردی به نام  مکش آب نمک می باشد که به وسیله آن می توان رزین را از حالت احیا شدن در آورد.  یکی از مواردی که در طراحی سختی گیر رزینی بسیار مورد اهمیت و کاربردی می باشد این است که دستگاه به گونه ای طراحی گردد تا زمان احیای رزین به صورت کلی مشخص شود از مهمترین آنها می توان به مواردی همچون دبی ورودی به دستگاه و همچنین میزان سختی آب ورودی به دستگاه مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر حسب آن بتوان ظرفیت دستگاه را طوری طراحی نمود که زمان تقریبی بالایی قابل ارزیابی باشد.

مراحل احیای رزین سختی گیر

۱ شستشوی معکوس

با توجه به اینکه دستگاه سختی گیر رزینی به گونه ای طراحی می گردد که در عمل تصفیه آب از بالای دستگاه وارد سیستم می شود به دلیل فشردگی رزین در این گونه موارد می بایست قبل از مکش آب نمک دستگاه را وارد شستشوی معکوس نمود به گونه‌ای که در این زمان آب از قسمت پایین وارد میشود و باعث میشود که رزین ها از فشردگی درآمد و آماده عمل مکش آب نمک شوند

۲ مکش آب نمک

زمانی که رزینها از هم جدا شدند و از حالت فشردگی خارج شدن دستگاه آماده عمل مکش آب نمک می باشد که در این حالت  دستگاه به صورت اتومات آب از مخزن نمک که از قبل آماده سازی شده است مکش می کند میزان مقدار نمک موجود درون آب و حجم آب نمک مورد نیاز جهت احیای رزین کاتیونی بستگی به مقدار رزین و ظرفیت آن در دستگاه دارد که این همواره میبایست از سوی سازندگان دستگاه سختی گیر رزینی ارائه شود. وقتی آب نمک به کلی از داخل مخزن خالی شد می بایست اگر شیر سختی گیر رزینی سلوولو باشد دستگاه در همان عملکرد باقی بماند تا پس از گذر آب از بستر رزین شوری آن بین برود و دستگاه آماده وارد شدن به مرحله تصفیه یا تولید شود.  ولی در مواقعی پیش می آید که دستگاه سختی گیر رزینی دارای شیر تمام اتوماتیک می باشد که در این حالت در مقایسه با شیرهای سلوولو این گونه شیر دارای یک مرحله به عنوان شستشوی سریع می باشند که باعث می شود در زمان شستشوی سریع آب نمک از مخزن خارج گردد و دستگاه آماده سیکل بعدی بشود.

از نکات اساسی در حفظ و نگهداری رزین سختی گیر این می باشد که از یخ زدن و خشک شدن رزین به طور جد جلوگیری به عمل آید. تا از تخریب رزین جلوگیری شود

 

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :