02146076082
علیرضا : خرید دستگاه
0 0
سلام دستگاه تصفیه آب صنعتی به همراه لیست قطعات موجود به کار رفته برای مصرف صنعتی با ظرفیت 50 متر مکعب میخاستم . اگر ممکنه ایمیل کنید به همراه قیمت
jnmkh : juk,j
0 0
hnjmhbgjmgybjn
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :