021-46076082

مشخصات کلی

ممبران تصفیه آب صنعتی

سیستم های غشایی  

سیستم های غشایی دارای مزیت های فراوانی در مقاسیه با سایر روش ها در تصفیه آب می باشد . از جمله آنها میتوان کاهش مصرف انرژی جداسازی اجزا مختلف آب از همدیگر به دلایل عملکرد غربالی آنها از عمده ترین کاربردهای سیستم غشایی در صنایع غذایی. دارویی,آزمایشگاهی,تصفیه آب,لبنیاتی. می باشد. در سیستم های غشایی به دلیل دارا  بودن منافذ ریز در سطح غشاء یا همان ممبران باعث جلوگیری ازگذر املاح آب از ممبران می شود. در غشا عمدتا"خوراکی که از آن گذر میکند را تراوش کرده می نامند. هرچه غلظت این مواد کمتر باشد. کارایی ممبران بالا می باشد. فرآیند غشایی برای عملکرد بهتر نیاز به اعمال فشار به سطح ممبران برای جداسازی سیال می باشد. عمده ترین مشکل در افت تولید غشاء طراحی غیر اصولی در اعمال فشاربه سطح ممبران می باشد. درطراحی درست برای سیستم های غشایی شرکت های سازنده ممبران معمولا"درکاتالوک های انواع ممبران های تولیدی میزان فشار وارده به ممبران را اعمال کرده اند.که میزان تامین فشار درممبران ها بنا برنوع آنها و موارداستفاده انواع  ممبران متفاوت هستند.

خواص فیزیکی ممبران 

اندازه منافذ ممبران  

گذر آب در ممبران های بستگی به حفره های سطح ممبران دارد. قطرحفره های در سطح غشا ها یکسان نیستن هر ممبرانی یک اندازه اسمی دارد. که نشانگرحفره های ممبران است . منافذ بزرگتر و کوچکتر از اندازه اسمی نیز در سطح ممبران وجود دارد.اصولا تعداد منافذ در سطح ممبران دانسیته منافذ نامیده میشود. که تعدادی درحدود 108 تا 109 در سانتی مترمربع می باشد. تعداد این منافذ نشانگرآسانی گذر اجزای هستند که میتوانند ازممبران گذر کنند. سطح ممبران صاف یا چین و چروک دار هستن که تاثیرفراوانی در جذب یا دفع سیال برروی سطح ممبران دارد. لازم به یاآوری است که حذف تمامی مواد و جداسازی آنها از آب توسط ممبران صددرصد نمی باشد. یعنی بعضی ازذرات توان گذراز سطح ممبران را دارند.هرچه اندازه ذرات ریزتر از منافذسطح ممبران باشند امکان گذر آنها بیشتراست. اصولا ممبرانها توانایی حذف 99درصد ازاملاح را دارند

گرفتگی ممبران

از بزرگترین مشکلات فرآیند های غشایی افت تولید و گرفتگی ممبران به دلیل رسوب گرفتگی مواد معدنی و ترکیبات عالی درآب ورودی به ممبران و گرفتگی سطح و منافذ ممبران می باشد. بیشترگرفتگی ها درممبران به سه دسته  بیولوژیکی شیمیایی,فیزیکی تقسیم میشود.

ازجمله موادی که ایجادگرفتگی میکنند موادی همچون ذرات جامدمعلق,چربی ها,میکروارگانیسم ها,مواد معدنی,پروتین ها و درصورت کارکرد مناسب پیش تصفیه ها می توان زمان گرفتگی ممبران را بیشترکرد.گرفتگی ممبران باعث کندی جریان گذر آب و توقف دستگاه برای شستشوی مجدد و پایین آمدن راندمان کاری سیستم غشایی می شود.ی کی دیگراز مواردی که باعث گرفتگی در انواع ممبرانها می شود. گذر موادشیمیایی و کلر از سیستم پیش تصفیه سیستم غشایی می باشد. که عامل مخرب درسطح ممبران می باشد.

موادضدرسوب ممبران /آنتی اسکالانت

جهت ایجادگرفتگی و تشکیل رسوب بر سطح ممبران استفاده از مواد ضدرسوب آنتی اسکالات ضروری و اجباری می باشد. آنتی اسکالانت به دلیل ایجادنرمی درسطح ممبران باعث جلوگیری ازتشکیل رسوب در سطح ممبران میشود.متاسفانه با توجه به تقلبی بودن تعداد زیاد آنتی اسکالانت در بازار به جای برندهای معروف و استفاده دارندگان سیستم های غشایی از این نوع از آنتی اسکالانت ها عمدتا مشکل کرفتگی ممبران را دارند.تزریق آنتی اسکالانت به ممبران به وسیله دوزینگ پمپ صورت میگیرد.که با توجه به نوع ممبران ,حجم گذرآب,نوع آب خام ,PHمیزان و دوزینگ تزریق آنتی اسکالانت محاسبه میگردد.

رفع گرفتگی ممبران

 برای رفع گرفتگی ممبران ابتدا با توج داشت که گرفتگی ممبران به چه دلیل می باشد .مثلا در ممبرانهای اسمزمعکوس علت اصلی گرفتگی چه است. افت تولید یا کاهش گیفیت آب خروجی یا همان TDSشستشوی ممبرانهای به سه صورت بیولوژیکی, شیمیایی,فیزیکی صورت میگیرد. شستشوی ممبران با مواد شیمیایی و بیولوژیکی متداولترین روش برای شستشومی باشد. این روش به وسیله مواد شیمیایی اسیدوقلیا به صورت جداگانه  میگیرد. درسیستم های اسمز معکوس یک سیسستم CIP تهویه میگردد که این سیستم شامل یک مخزن,پمپ انتقال مواد,المنت جهت تنظیم دمای آب شستشو تهویه میگردد.

 

محصولات مرتبط

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :