021-46076082

مشخصات کلی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

شرکت اطلس آب سازنده دستگاه های تصفیه آب صنعتی

 منظور از تصفیه آب صنعتی فقط تصفیه کردن آب های صنایع صنعتی نمی باشد بلکه دستگاه تصفیه آب کوچک درمقایسه بزرگتر از خانگی را دستگاه تصفیه آب صنعتی می نامند. دستگاه های تصفیه آب در مقیاس متوسط و کم حجم تر را دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی نام میبرند. و به سیستم های که قادر به تصفیه آب در ظرفیت های بالا می باشند و توانایی بالایی در تصفیه آب دارند را  اغلب بنام دستگاه تصفیه آب صنعتی نام می برند. که عمدتا" به سیستمهای به ظرفیت بالاتر از 3 مترمکعب در روز به بالاکه ظرفیت تولید آب تصفیه رادارا می باشند را میگویند. مبنای و اساس کار دراین نوع ازسیستم های تصفیه کردن بر پایه تکنولوژی غشایی اسمزمعکوس می باشد.

دستگاه آب شرین کن 

دستگاه آب شرین کن به دستگاهی گفته میشود که توانایی شیرین سازی آب های شور و تبدیل آنها به آبهای شیرین را دارا باشند. این نوع دستگاه در دو نوع  آب شرین کن خانگی و آب شرین کن صنعتی در بازارموجود می باشد. مکانیزم تمامی دستگاه های آب شرین کن مثل هم می باشند فقط بسته به نوع آب خام آنها تجهیزات مورد اسفاده در ساخت دستگاه آب شرین کن با هم تفاوت دارند.

عوامل و فاکتورهای تعین کننده قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی RO شامل میشوند از عبارت زیر می باشد.

  • آنالیز آب خام ورودی 
  • برندتجهیزات استفاده شده
  • TDS آب خروجی مصرفی

 در تعین قیمت دستگاه تصفیه آب به روش اسمزمعکوس باید موارد زیادی را قبل از طراحی دستگاه رعایت کرد.که شامل مواردی همچون کیفیت آب ورودی به دستگاه و کیفیت آب خروجی و استفاده منابع مصرف آب هم که میتوان به آشامیدنی انسان ها یا کشاورزی و دامداری ها نام برد. در طراحی اول دستگاه نقش بسزایی دارد. از آنجایی که اکثر منابع تامین آب جهت ورود به دستگاه تصفیه آب چاه ها می باشد. نرم افزار ROZA که یکی از پیشرفته ترین برنامه ها می باشد. شرکت های سازنده دستگاه تصفیه آب صنعتی از آن جهت طراحی اصولی دستگاه استفاده میکنند. پارامترهایی پیشنهاد میدهد که سازنده ملزم به رعایت آن درجهت ارایه یک دستگاه استاندارد می باشد.

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی به اصولا"به دستگاه هایی گفته میشود که حجم تولید کمتری نصبت به نوع صنعتی آن دارد.اصولا" حجم تولیدی این نوع دستگاه های زیر 3000لیتر در شبانه روز می باشد. کاربرد این نوع دستگاه ها در صنایع کوچک و آشبز خانه های با حجم کم آب مصرفی می باشد. اصول کارکرد این نوع دستگاه با سایر دستگاه تصفیه آب یکی می باشد. روش ساخت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی به روش اسمزمعکوس می باشد.

مراحل ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی

 پس از آنالیز آب و شناخت پارامترهای موجود جهت طراحی تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی اگر آب چاه دارای آلایندهای میکروبی باشد آب را پس ازکلرزنی,ازن زنی,یاگزراندن از دستگاه UV به مخازن ذخیره ابتدایی هدایت میشود. که اگر به آب کلرزده شود نیاز به حذف آن توسط محلول SMB می باشد. درمرحله تصفیه آب صنعتی آب می بایست توسط فیلترهای مولتی مدیا که شامل فیلتر شنی و فیلتر کربن می باشد املاح موجود تا 50 میکرون توسط فیلتر شنی از آب گرفته میشود. سپس توسط فیلتر کربنی و کربن فعال کلرباقی مانده رنگ و بوی آب حذف شده و آب گذراندن آب ازفیلترهای کاتریج تا 5میکرون جامدات معلق درون آب راحذف میشود. سپس آب توسط یک پمپ سانتریفیوژ طبقاطی که توان تامین فشار حداقل 14bar یا 225PSA را داشته باشد. به وسلی که درون آن ممبران قرار دارد هدایت میشود. که کاراصلی در دستگاه تصفیه آب صنعتی دراین مرحله صورت میگرد. و توسط فشار اسمزمعکوس آب به بخش جداگانه آب تولید و پساب دورریز تبدیل میشود.که با قرار گرفتن شیر در خروجی پساب میتوان کیفیت آب تولیدی و مقدار دبی پساب را کنترل کرد. تمامی مراحل تصفیه آب می بایست توسط یک سیستم اتومات کنترل شود که می توان از تابلو هایی با قابلیت برنامه ریزی PLC یا ROCاستفاده کردکه تمامی سیستم های کنترلی ازقبیل پمپ ها,لول کنترها,شیربرقی, پرشرسویج های فشاربالا و پایین نمایشگرآنلاین TDSدستگاه تصفیه آب صنعتی را  کنترل نمود. همچنین بنا بر نوع آنالیز آب ورودی به دستگاه نوع ممبران وفلترهای میکرونی همچنین فیلترهای شنی انتخاب میگردند. جنس فیلترشنی در دستگاه تصفیه آب صنعتی می تواند از نوع فلزی.فیلترشنیFRPیا استیل طراحی گردد.

تمامی تجهیزات استفاده شده در دستگاه آب شرین کن صنعتی / نیمه صنعتی از برترین برندهای اروپای غربی و منبرانها آمریکایی یا کره ای استفاده میشود . و باتوجه به درخواست مشتری شاسی آب شرین کن از آلیاژ SS یا پروفیل های فلزی با پوشش رنگ اپوکسی استفاده میشود.

مراحل مختلف در طراحی دستگاه تصفیه آب صنعتی

 

1-تصفیه مقدماتی: مواردی که باعث گرفتگی ممبران می شوند در ابتدا باید کاملا از آب جدا نمود. حدمجازاین موادباید زیر 5 الی 10 میکرون باشد. این کارتوسط فیلترهای شنی و میکرونی صورت می پذیرد. این کارباعث طول عمرممبران و افزایش زمان CIP دستگاه می شود.

2- تنطیم PH: یکی از پارامترهایی مهم در ورودی آب خام ورودی به دستگاه تصفیه آب صنعتی تنظیم PH آب می باشد. استاندارد PH ورودی به ممبرانهای پلی آمیدبین 4 الی 11 می باشد و در ممبران های سلولزاستات حدود 4/5 الی 6 می باشد.

3- تظیم کردن دماآب: بهترین دمای آب برای ممبرانهای حدود 20 الی 25 درجه باید کنترل کرد. بهترین دما برای ممبرران های سلولز 30 درجه و جهت ممبران پلی آمید 35 درجه پیشنهاد میشود. وقتی دما بالاتراز 30 درجه باشد در سرعت هیدرولیز ممبران رابیشتر می کند.

4-جلوگیری تشیکل رسوب: تشکیل مواد اکسید کننده همچون اکسیدها,مگنز,آهن,سیلیس میتواند باعث تشکیل رسوب بر سطح ممبران شود. ترکیب متافسفات و هگزا را می شود برای کنترل  این عوامل استفاده کرد.

اجزای دستگاه تصفیه آب صنعتی:

1-مخازن تزریق کننده : این مخازن جهت مواد ضدرسوب,متابی سولفیت,اسید وقلیا کنترل PH, استفاده می شود.

2-فیلتر شنی.کربنی.فیلتر کاتریج: این فیلترها در جهت بالا بردن طول عمر ممبران و کاستن از املاح تشکیل دهنده ممبران کاربرد دارد.

3-پمپ فشارقوی و پمپ فید: درجهت تامین فشارجهت گذرآب ازممبران و فیلترشنی وکربن مورد استفاده قرارمیگیرد.

4-وسل: ممبران دستگاه تصفیه آب درون یک مدول بسیارمحکم از جنسFRP یا SS قرارمیگیرد. که بستگی به نوع طراحی تعداد ممبران آنها طراحی میگردد.

5-ممبران: اصلی ترین عمل جداسازی ناخالصی های آب خام توسط ممبران صورت میگیرد. نوع و تعداد آنها بستگی به نوع آّب ومیزان آب تولیدی در دستگاه تصفیه آب صنعتی متقیر است.

6-ابزاراندازه گیر وابزاردقیق: TDSسنج, PHمتر ,دماسنج, مانومترها فشار, فلوترهای نشانگرجریان, آّب تولیدوفاضلاب, پرشرسویچ فشار بالا و پایین

حذف میکروارگانیزم ها:

میکروارگانیزم ها مثل باکتری ها هم می تواند باعث گرفتگی غشا مببران شود. و عدم عمل این مرحله اثر تخریبی ممبران را دارد. با این یادآوری آب خام ورودی به دستگاه تصفیه آب صنعتی باید به وسیله کلریا اشعه ماورا بنفشUV می بایست از ورود این عوامل جلوگیری نماید. با توجه به مخرب بودن خود کلرین قبل از ورود به دستگاه تصفیه آب می بایست توسط متابی سولفیت و فیلتر کربن حذف گردد.

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

دستگاه تصفیه آب کشاورزی در صنعت کشاورزی کاربرد فراوانی دارد آب موردنیاز محصولات کشاورزی می بایست دارای پارامترهای خاصی باشد این عوامل در محصولات گلخانه ای با محصولات مزارعه دارای تفاوت های فراوانی می باشد.طراحی دستگاه تصفیه آب کشاورزی طبق آب خام ورودی به دستگاه و کشت محصول با هم متفاوت می باشند. شرکت اطلس آب در ضمینه ساخت دستگاه تصفیه آب کشاوری یکی از پیش گامان می باشد.

دستگاه آب شور - آبشرین کن دریایی

دستگاه آب شرین کن دریایی به دستگاه هایی گفته مشود. که توانایی شرین سازی آب با TDSبالا را داشته باشد. اصولا" این نوع TDSدر آبهای دریا و یا چاه های نزدیک به دریا می باشد که اصولا"TDSحدود 15000تا35000را دارا می باشد. بیشترین استفاده دستگاه آبشرین کن دریایی در کشتی ها و لنج ها می باشد. تکنولوژی ساخت دستگاه تصفیه آب دریایی به روش دستگاه اسمزمعکوس می باشد.

  جهت کسب اطلاعات  کامل تر در ضمینه خرید و مشاوره بیشتردستگاه های آب شورودستگاه تصفیه آب صنعتی با کارشناسان شرکت اطلس اب تماس حاصل فرمایید :   -02146073396  02146076082

 

محصولات مرتبط

9 / 10
از 58 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :