021-46076082

مشخصات کلی

آنتی اسکالانت مواد ضدرسوب ممبران

Anti-Scalant

در همه سیستم های اسمزمعکوس RO به جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی غشای ممبران نیاز به موادضد رسوب آنتی اسکالانت می باشد. این مواد ضد رسوب به وسیله یک دوزینگ پمپ به قبل از پمپ طبقاتی دستگاه تصفیه به  ممبران تزریق میکنند .

با توجه به وجود املاح محلول در آب های ورودی به سیستم های غشایی از قبیل دستگاه آب شرین کن در ممبرانها ایجاد رسوب می کند. به این مشکل عمدتا Scaling به معنی رسوب گرفتگی نیز میگویند. تزریق انتی اسکالانت روی سطح ممبران از تشکیل رسوب گرفتگی جلوگیری میکند. عمده ترین مشکل در افت تولید و بالارفتن TDS آب خروجی می باشد که علت اصلی آن هم تشکیل رسوب بر روی ممبران می باشد. ازسوی سازندگان دستگاه تصفیه آب سیستم  شستشوی ممبران تهویه میشود. متاسفانه عدم آشنایی تولید کنندها و دارندگان دستگاه تصفیه نصبت به آنتی اسکالانت. مشکلات عدیده ای برای سیستم دستگاه تصفیه آب ایجاد میکنند. با توجه به نبودن نظارت خاصی بر موادضدرسوب آنتی اسکالانت موادهای تقلبی زیادی در بازار موجود می باشد. عمده ترین موادی که برسطح ممبران ایجاد رسوب میکند عبارت از کربنات کلسیم (caco3)سولفات (caso4) سولفات بریم(Baso4) فلوراید( CAF )ورسوبات سیلیکا(Si02) می باشند .

 میزان تزریق مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت

دوز دقیق تزریق آنتی اسکالانت به آنالیز فیزیکی /شیمیایی/میکروبی آب ورودی به دستگاه ROبستگی دارد. اندازه دقیق تزریق آنتی اسکالانت به آنالیز فیزیکی /شیمیایی/میکروبی آب ورودی به دستگاه ROبستگی دارد. شرکت اطلس آب ارایه کننده مواد ضد رسوب مببران آنتی اسکالانت از برترین برندهای  درجه یک اروپایی درایران می باشد.

 

محصولات مرتبط

9 / 10
از 3 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :