021-46076082

مشخصات کلی

آنتی اسکالانت مواد ضدرسوب ممبران

Anti-Scalant

در همه سیستم های اسمزمعکوس RO به جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی غشای ممبران نیاز به موادضد رسوب آنتی اسکالانت می باشد. این مواد ضد رسوب به وسیله یک دوزینگ پمپ به قبل از پمپ طبقاتی دستگاه تصفیه به  ممبران تزریق میکنند.

با توجه به وجود املاح محلول در آب های ورودی به سیستم های غشایی از قبیل دستگاه آب شرین کن در ممبرانها ایجاد رسوب می کند. به این مشکل عمدتا Scaling به معنی رسوب گرفتگی نیز میگویند. تزریق انتی اسکالانت روی سطح ممبران از تشکیل رسوب گرفتگی جلوگیری میکند. عمده ترین مشکل در افت تولید و بالارفتن TDS آب خروجی می باشد که علت اصلی آن هم تشکیل رسوب بر روی ممبران می باشد. ازسوی سازندگان دستگاه تصفیه آب سیستم  شستشوی ممبران تهویه میشود. متاسفانه عدم آشنایی تولید کنندها و دارندگان دستگاه تصفیه نصبت به آنتی اسکالانت. مشکلات عدیده ای برای سیستم دستگاه تصفیه آب ایجاد میکنند. با توجه به نبودن نظارت خاصی بر موادضدرسوب آنتی اسکالانت موادهای تقلبی زیادی در بازار موجود می باشد. عمده ترین موادی که برسطح ممبران ایجاد رسوب میکند عبارت از کربنات کلسیم (caco3)سولفات (caso4) سولفات بریم(Baso4) فلوراید( CAF )ورسوبات سیلیکا(Si02) می باشند .

 

 فرآیند ترسیب در آنتی اسکالانت 

اصولا"نمک های کم محلول روی سطح ممبران و فولینک شدن عبارت است از تجمع مواد معلق و جامدات یک پدیده طبیعی نیز تلقی میشود. این عمل به وسیله پیش تصفیه و کنترل میگرو ارگانیسم ها روی ممبران به طور گسترده قابل کنترل می باشداصولا" سولفات کلسیم (CACO3) که عمدتا" ناشی از وجود ترکیبات معدنی محلول درون آب همچون کربنات کلسیم و لایه گذاری شیمیایی و دیگر عوامل می توان موجب محدودیت های راندمان کاری شود.

فرمول شیمیایی آنتی اسکالانت 

بیشتر آنتی اسکالانت ها دارای ترکیبات مولکولی با گروهای عاملی همچون اسید کربو کسبیک ها هستند مولکولهای پلی اکرلین با وزن پایین در حدود ببین 5000-100دارای چند گروه اسید کربوسبیک هی باشد. و به طور مشترک در بسیاری از بازدارنده ها مورد مصرف قرار میگیرند. این گونه بازدارنده ها در جلوگیری از تشکیل سولفات ها و کربنات ها جزء اولین ها می باشند.لازم به ذکر می باشد که پراکندگی آنها به صورت محدود می باشد.

آنتی اسکالانت ها با پایه پلیمری 

اینگونه آنتی اسکاللانت تنها دارای نکات مثبت بالایی می باشند که از جمه آنها می توان  به مواردی در زیر اشاره کرد

  • غلظت بالا
  • افزایش تعداد شستشوی ممبران 
  • کاهش طول عمر ممبران 
  • تعویض دیر هنگام ممبران 
  • به هیچ نوع رسوبی چه کربناتی و فسفاتی اجازه رسوب گذاری نمی دهد 
  • ه علت قدرت بالا عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. 
  • دربرابر رسوب گذاری کربنتاتی و سولفاتی عملکرد عالی دارد
  • احتمال بروز جلبلگ و آلایندها را در روی ممبران از بین می برد.

 میزان تزریق مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت

دوز دقیق تزریق آنتی اسکالانت به آنالیز فیزیکی /شیمیایی/میکروبی آب ورودی به دستگاه ROبستگی دارد. اندازه دقیق تزریق آنتی اسکالانت به آنالیز فیزیکی /شیمیایی/میکروبی آب ورودی به دستگاه ROبستگی دارد. شرکت اطلس آب ارایه کننده مواد ضد رسوب مببران آنتی اسکالانت از برترین برندهای  درجه یک اروپایی درایران می باشد.

 

محصولات مرتبط

9 / 10
از 4 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :