021-46076082
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 1 ارديبهشت 1397 در ساعت 13 : 42 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 

حذف فسفات و نیتروژن از فاضلاب

در تصفیه فاضلاب یکی از از ارکان حذف بسیار مهم جدا سازی و حذف نیتروژن وفسفات می باشد. که وجود انها درون فاضلاب باعث رشد گیاهان آبزی همچون باکتری ها قارچ ها جلبگ ها می شوند.  جدا سازی نیتروژن یا دنیتریفیکاسیون حذف آنها طی 2 مرحله عمل هوازی صورت می پذیرد.در هریک از مراحل  باکتری متفاوتی درآن کار می کند. برای تبدیل کردن اکسیداسیون آمونیاک nh3به نیتریت no2 وپس از آن نیترات no3 از باکتری ها نیترو زوموناس مورد استفاده واقع می شود. برای ایجاد عمل کرد آن نیاز به وجود اوردن شرایط انوکسی یا همان اکسیژن می باشد. تا نیتروژن به صورت بیولوژیکی در کنار باکتری به فعالیت ادامه بدهد. در این مرحله می توان از مواد ارگانیگ درون فاضلاب مانند مدفوع انسانی و متان برای کاهش نیتروژن مورد استفاده قرار گیرد.

برای حذف فسفر می توان به صورت بیولوژیکی از فاضلاب جدا کرد.که با نام فسفربیولوژیکی هم نامیده می شود. اصولا دراین روش از باکتری مخصوص ارگانیسم به صورت انبوه یا پلی فسات ها استفاده می شود. در این روش ابتدا حجم باکتری ناشی از تجمع زیاد فسفر زیادتر می شوند. اصولا" باکترها فسفرها را درون سلول های خود جمع می کنند.و هنگامی که حجم انها از 20درصد بیشتر شد می توان این باکتری ها  را ازسطح آب وفاضلاب جمع آوری کرد و برای ته نشین کردن و ایجاد لخته  این مواد می توان ازافزودن  موادی همچون نمک های اهکی .آب اهک . کلروآلومنیوم .(آلوم) فریک کلرید. مورد استفاده قرار گیرد. اصولا" جدا کردن فسفر به شکل فسفات واستفاده ازان برای کود مقرون به صرفه می باشد. در طراحی تجهیزات و وسایل موردنیاز  برای فراند بی هوازی در یک سیستم نسب به مقدار فاضلاب موجود بستگی دارد. یک ورودی برای اضافه کردن مواد زاید. ودو خروجی یکی برای گاز متان و دیگری آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :