02146076082

مشخصات کلی

فیلتر شنی تحت فشار

دستگاه فیلتر شنی تحت فشار جهت حذف مواد جامد معلق تا 100میکرون  مورد استفاده قرار می گیرد شکل این مخازن به صورت استوانه می باشد و در مخزن های با دبی بالا به صورت افقی می باشد. طراحی فیلتر شنی FRP به گونه ای در نظر گرفته می شود که در زمان تولید یا پس شویی گذر آب از میان سنگ سیلیس  های داخل فیلتر شنی به صورت یکنواخت پخش گردد. اصولا" جنس آب پخش کن و آب جمع کن های درون فیلتر شنی تحت فشار را از مواد PPفشرده در نظر می گیرند. ارتفاع مفید سنگ سیلیس در فیلترهای شنی را بیشتر از 100CMدر نظر نمی گیرند. در اینگونه فیلتر شنی اصولا" 1/3 مخزن را خالی نگه می دارند تا سطح آزاد جهت شناور بودن املاح معلق را دارا باشد. در صورتی که حجم بالای مخزن خالی باشد کمک زیادی به زمان بین 2 احیای فیلتر شنی می کند.

فیلتر شنی

عملکرد فیلتر شنی تحت فشار

عملکرد فیلتر شنی تحت فشار به گونه ای است که آب از بالای فیلتر وارد مخزن می شود. و به وسیله نازل های آب پخش کن در کل سطح فیلتر به صورت یکنواخت پخش میگردد. این کار باعث میگردد کل سطح فیلتر درگیر عمل تصفیه گردد. و از تجمع مواد معلق جلوگیری گردد. پس از گذر آب از لایه های سنگ سیلیس وارد قسمت تحتانی فیلتر شنی میگردد. در قسمت تحتانی فیلتر شنی فلزی یک صفحه نازل تهویه گردیده است که کل سطح صفحه نازل به وسیله نازل هایی با ضخامت 5/0پوشش داده شده است این صفحه نازل باعث میشود آب به صورت یکنواخت از کف مخزن جمع آوری شود. و در زمان بگواش هم آب را به صورت یکنواخت به سمت بالا فیلتر شنی هدایت کند. در فیلتر شنی FRP نازل آب جمع کن به صورت خورشیدی می باشد.

بگواش فیلتر شنی تحت فشار

بگواش یا همان پس شویی در فیلتر شنی زمانی که فیلتر شنی دچار گرفتگی می شود صورت میگیرد. زمان فرارسیدن بگواش در فیلتر شنی را به وسیله قرار دادن 2گیج نشانگر فشار در ورودی و خروجی فیلتر شنی به راحتی قابل تشخیص می باشد به صورتی که در دو سوی فیلتر شنی تحت فشار با اختلاف فشار روبرو شویم زمان بگواش فیلتر شنی فرا رسیده است و با تعویض جهت شیرهای فیلتر شنی به راحتی مسیر آب تعقیر میکند.

فیلتر شنی

مراحل راه اندازی فیلتر شنی تحت فشار

مراحل راه اندازی فیلتر شنی فلزی ابتدا لوله های ورودی  خروجی و فاضلاب را وصل کرده از سفت بودن نازل اطمینان حاصل میکنیم بعد از مطمعن بودن از سفت بودن نازل فلنج تخلیه مخزن را که در بدنه فیلتر شنی تهویه گردیده است را به صورت یکنواخت پیچ ها را سفت شود. از فلنج شارژ فیلتر که در بالای مخزن تهویه گردیده است مبادرت به ریختن سیلیس طبق سایز بندی سنگ سیلیس می کنیم اصولا" دانه بندی سنگ سیلیس در سه سایز صورت می گیرد که شامل سنگ سیلیس درشت به قطر 5 تا 8 میلی متر جهت لایه زیرین 3تا5 میلی متر جهت لایه میانی و1تا3 میلی متر در لایه اولی بالای مخزن در نظر گرفته میشود. پس از ریخت هر سایز سیلیس باید کل سطح سیلیس پخش گردد تا از مخلوط شدن بین همدیگر جلوگیری شود. پس از بستن فلنج بالا و سفت کردن پیچ های به صورت یکنواخت آب وردی را باز گذاشته شیر هواگیری مخزن را باز کرده تا هوای داخل مخزن کاملا" خالی گردد. و فیلتر را در حالت بگواش قرار میدهیم ابتدا گل و لای سنگ سیلس از فاضلاب بگواش خارج می شود تا زمانی که آب شفاف گردد. پس از شفاف شدن آب خروجی در فاضلاب جهت شیرها را تعقیر داده و دستگاه را در حالت تولید قرار میگیرد در فیلترهای شنی تحت فشار با شیر اتومات زمان بگواش به صورت اتومات صورت می پذیرد. و خود شیر تمامی این مراحل را به صورت خودکار  طی میکند. ولی در شیرهای دستی عمل تعویض جهت ورودی آب به وسیله 4شیر فلکه صورت می گیرد. در لوله کشی فیلتر شنی دستی به صورتی است که در هر زمان از عمل بگواش یا سرویس شیرها به صورت 2به 2 باز یا بسته می باشند. اینگونه لوله کشی ها به صورت موازی یا خطی می باشند. که هیچ فرقی با هم ندارند. ولی در لوله کشی ها به صورت خطی آبندی اتصالات راحت تر می باشد. در لوله کشی های به وسیله شیر دستی چند راهه یک مرحله از هم عمل شستشوی سریع دارد که پس از بگواش فیلتر شنی تحت فشار باعث خروج آب برای چند دقیقه از قسمت فاضلاب خروج میکند تااز ورود املاح به آب تصفیه شده مطمعن شد. بهتر است بابت دیدن آب خروجی از فاضلاب بگواش دیده شود. تا تنظیم زمان آن راحت  صورت گیرد.

 بگواش فیلتر شنی

 زمانی که فیلتر شنی تحت فشار دچار گرفتگی میشود صورت میگیرد. عمل بگواش باعث جدا شدن سیلیس از همدیگر و آزاد شدن املاح گرفتار در بین سیلیس ها می شود. دانه بندی سایز سیلیس در مدت زمان عمل بگواش تاثیر فراوانی دارد. زمان فرارسیدن بگواش در فیلتر شنی را به وسیله قرار دادن 2 گیج نشانگر فشار در ورودی و خروجی فیلتر شنی به راحتی قابل تشخیص می باشد به صورتی که در دو سوی فیلتر شنی با اختلاف فشار روبرو شویم زمان بگواش فیلتر شنی فرا رسیده است و با تعویض جهت شیرهای فیلتر شنی به راحتی مسیر آب تعقیر میکند. در عمل تولید آب از بالای فیلتر شنی تحت فشار وارد میگردد. و در عمل بگواش آب از پایین فیلتر وارد میگردد. و از خروجی بالای فیلتر خارج میگردد. لازم به ذکر است که حجم آب جهت عمل بگواش دو برابر حجم آب مورد نیاز تصفیه می باشد.

 جهت کسب اطلاع بیشتر از فیلتر شنی تحت فشار با کارشناسان شرکت اطلس آب تماس بگیرید

محصولات مرتبط

9 / 10
از 22 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :