021-46076082

مشخصات کلی

کلاریفایر(Clarifier)

جهت زلال ساز آب با مواد منعقد کننده از دستگاه کلاریفایر استفاده میشود .

سیستم کلاریفایر از حوضچه های زلال سازی تشکیل شده است که در آنها آب خام با یکسری ازمواد شیمیایی منعقدکننده و لخته ساز ترکب ومخلوط می شود در عین این فرآیند مواد کلوئیدی درون آب ته نشین وسپس جدا سازی میشوند. و پس از طی این مراحل باعث زلال سازی آب میگردد.

سرعت عمل در فرایند ته نشینی این سیستم به عواملی همچون قطر ذرات کلوئیدی ویسکوزیته و مقاومت سایشی آب خام در تبعیت از دمای آّب می باشد. و سرعت ته نشینی به این عوامل بستگی فراوانی دارد.

     مکانیسم عمل در دستگاه کلاریفایر عبارت است از:

  1. اضافه کردن مواد شیمیایی منعقد کننده به آب ورودی و مخلوط کردن توسط همزن تند در جهت مخلوط کردن مواد شیمیایی منعقدکننده و آب خام ورودی
  2. هم زدن اهسته آب و موادشیمیایی جهت تشکیل و جذب لخته ها جهت ته نشین کردن
  3. مرحله ماند و ته نشین کردن لخته های تشکیل شده در مراحل قبلی و ایجاد آب شفاف و زلال در خروجی کلاریفایر

انواع کلاریفایر

  1. کلاریفایرتک عبوری(One- pass Clarifier )
  2. کلاریفایر جریان درجهت بالا(Up flow  Clarifier )

کلاریفایر افقی : این نوع کلاریفایر به صورت افقی به صورت یک مخزن مکعبی ساخته میشود. که دارای اطاقک هایی جهت فرآیند زلال سازی به ترتیب زیر می باشد

  • قسمت اولیه مخلوط و تزریق ماده منعقدکننده به آب با همزن دورتند.
  • قسمت دوم اتاقک همزن بادورآرام وکند که باعث تشکیل لخته شود.
  • قسمت سوم مخزن ته نشینی و ماند لخته های تشکیل شده

اطاقک ها و بخش های کلاریفایر به صورت افقی درکنار هم قرار دارند و به وسیله منافذی در جهت عبور آب بهم ارتباط دارند. این نوع کلاریفایرها عموما جهت آب هایی استفاده میشوند که جامدات معلق در آب 500mg/litتاحداکثر20000mg/litمی باشند قابل استفاده می باشند.

اصول کاردستگاه کلاریفایر

کلاریفایر از یک مخزن  بزگ استوانه ای که دارای یک مخزن استوانه ای کوچکتر می بشد تشکیل شده است استوانه اولی دارای یک همزن با دوربالا وجود دارد. (Mix Chamber) در این مخرن مواد شیمیایی منعقد کننده به آب خام ورودی اضافه میشود. وسپس آب از محل عبوری که درزیر صفحه جداکنند مخازن تهویه شده است وارد مخزن استوانه ای بعدی میشو . دراین مرحله به وسیله یک همزن دورکند که آب به صورت آهسته همزده میشود در این مرحله از کلاریفایر همزمان با هم خوردن آب باعث ایجاد لخته میشود. در این مرحله تشکیل لخته رشد ته نشینی صورت میگیرد و لجن ته نشین شده در قیف وارد میشود و آب زلال از قسمت بالایی خارج میشود و مواد ته نشین شده از کف قیف به خارج هدایت میشود

         کلاریفایر های دارای جریان روبه بالا

  • کلاریفایرهای پوشیده از لجن (Sludge-Blanket Clarifier)
  • کلاریفایر برخورد جامدات (Solids- Contact Clarifier )

ویژگی خاص این دسته از کلاریفایر ها ساختار مخروطی ناقص در میان بخش همزن و ته نشینی می باشد. درکلاریفایرها با برخورد جامدات آّب خام ازدیواره به سیستم تزریق میشود. در جریان برگشتی خروجی ازمخروطی وسطی به قسمت پایین قیف کشیده میشود و در اثر عبور از بخش دارای لجن دانسیته لخته ها موجود در آب افزایش می یابد .سپس توسط جریان بالارونده قیف وسطی به قسمت همزن تند واختلاط ماده منعقدکننده می رود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید کلریفایروقیمت کلریفایر با کارشناسان شرکت اطلس آب تماس حاصل نمایید

 

محصولات مرتبط

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :