021-46076082

مشخصات کلی

فیلترهای کیسه ای (Bag Filters)

شرکت اطلس آ ب سازنده فیلترهای کیسه ای بگ فیلتر

فیلترهای کیسه ای براساس مکانیسم عمل غربال کردن طراحی شدهاند و قطر منافذ دیواره کیسه فیلتر در مقدار حذف ذرات معلق تاثی گذار می باشند.

در این نوع از فیلترها آب جهت تصفیه شدن از درون دیواره کیسه ای شکل که به صورت یک صافی عمل می کنند. ذرات معلق موجود درون آب ها براساس مش فیلتر کیسه ای در دیواره کیسه باقی می ماند و آب تصفیه شده از درون کیسه عبور می کند.

این نوع صافی ها در سراسر دنیا از سوی کمپانی ها در اندازه و مش های مختلف بین (1تا 40 میکرون ) طراحی و ساخته می شوند. قطر منافذ دیواره فیلترها بر اساس مشخصات نوع آب ورودی خام مورد تصفیه از جمله میزان و قطر ذرات موجود درون آب و نوع کدورت آنها انتخاب می شوند.

بگ فیلترها اصولا" قادر به تصفیه و زلال سازی آب خام با کدورت بین 1/0-10 NTU بوده وسرعت جریان در حدود 10-5GPM به کر می روند. لازم به ذکر می باشد در مواردی که مورد نظر تصفیه دارای کدورت و دانسیته ذرات معلق بالایی باشند . جهت عملکرد بهتر و اصولی تر فیلتر کیسه ای قبل از ورود آب به بگ فیلتر آب از یک فیلترشنی عبورمی دهند.فیلترهای شنی قابلیت حذف کدورت آب تا 100 میکرون را دارا می باشد. و سپس با عبور آب از فیلتر کیسه ای املاح معلق از 1میکرون تا 5 میکرون حذف می گردند.

این نوع فیلترها کیسه ای به همراه فیلتر های میکرونی کاتریجی در سیستم های تصفیه آب کوچک توانایی حذف انگل های ژیاردیا که یکی ازعوامل اصلی سهال خونی نی می شوند را از بین می برند. همچنین این نوع از فیلترهای کیسه ای توانایی حذف درصد بالایی از انگل کریپتوسپوریدیوم را نیز دار می باشند

این نوع کیسه ها درون محفظه ایاز نوع توری فلزی مشبگ نگهداری می گردند. که جهت شستشو به وسیله توری نگهدارنده از درون حوضینگ خارج می گردند. در بعضی از مواقع که کدروت و املاح اب بالا است استفاده از فیلتر کیسه ای به جای فیلتر شنی کاربرد دارد

 

محصولات مرتبط

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :