021-46076082

مشخصات کلی

فیلتر دیاتومی

یکی دیگر از فیلترهای تصفیه آب فیلترهای دیاتومی با شبکه های قائم می باشد که کاربرد فروانی دارد اصولا" در فیلترهای شنی با شبکه قائم .خانه های فیلتر برروی یک چد راهه قرار میگیرند .و آب از مرکز چن راهه گذر میکند. چند راهه فیلتر به وسیله یک میله ضامن که از مرکزچند راهه میگذرد به مخزن محکم می شود.عملکرد در این فیلترها به گونه ای می باشد که آب پس از ورود به داخل مخزن از قسمت تحتانی مخزن وارد فیلتر و با گدر از چند راهه به شبکه های دیاتومه از بالای آن خارج میشود. در بعضی از فیلترهای دیاتومی چند راهه در پایین مخزن طراحی میگردد.

فیلترهای دیاتومه پیچشی

این نوع  فیلتر شنی یکی از قدیمی ترین فیلترها هستند که شبکه فیلترآن ها به صورت استوانه توخالی ساخته شده اند . بازده این فیلترها با شبکه قائم است .البته عملکرد فیلترهای دیاتومی پیچشی با سایرمدل ها همسان می باشد. بسیاری از فیلترهای مدل دیاتومی امروزه به صورت خودکار می باشند. که اکثر این فیلترها محهز به دستگیره هایی هتند که در هنگام خاموشی پمپ می بایست به سمت بالا و پایین ویا به صورت مدور حرکت داده شوند. تا بدین صورت تودهای خاک  سیلیس موجود ایجاد شده در بستر فیتلر از بین رفته  وذرات مجددا در سرتاسرمقطع فیلترتوزیع می شود. با این عمل باعث افزایش طول عمر سیلیس و فیلتر می شود

سایزو اندازه تمامی فیلترهای  بر اساس سطح بستر فیلتر آن ها تعیین میشود.در فیلترهای دیاتومی نیز سطح کل شبکه ها فیلترها معرف اندازه فیلتر است.  به طور کلی هرچه اندازه فیلتریزرگتر باشد مقدار گذر آب از آن بیشتر می باشد. لازم به یادآوری می باشد که ظرفیت فیلترها غلاوه بر اندازه بستر آنها گاهی بر مبنای حداکثر دبی خروجی آب قادر به پاکسازی آن هستند نیز مورد سنجش قرارمیگیرند.

تغذیه فیلترهای دیاتومه

در فیلترهای دیاتومی  برای افزایش قابلیت فیلتر برای تفکیک نمودن ذرات خارجی آز آب اغلب اوفات بستر فیلتر پیش از ورود آب به مقطع فیلتر به صورت تدریجی و دائمی به آب افزوده میشود.

 

محصولات مرتبط

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :