021-46076082

مشخصات کلی

دستگاه تصفیه آب خانگی /قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی

باتوجه به مشکلات فراوانی که در آب آشامیدن شهری موجود می باشد از قبیل املاح و آلودگی های موجوددرآب. و باتوجه به هزینه بالا تصفیه آب برای دولت ها این روزها استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. اساس کاراین نوع از دستگاه هابه روش اسمزمعکوس می باشد.که آب در6مرحله تصفیه میشود. از این جهت دستگاه ها به دستگاه تصفیه آب 6مرحله ای نیزشناخته میشوند. تولید آب خالص دراین نوع از دستگاه ها متفاوت می باشد.که از 50 گالن درمدل های مختلف تولید میشود .

مراحل و عملکرد فیلترهای دستگا تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی اگر آب مشکل میکروبی نداشته باشد از 6 مرحله فیلترتشکیل شده است درصورت میکروبی بودن آب مرحله 7 دستگاه UV یا همان اشعه ماورا بنفش می باشد. در ادامه اشاره ای مختصر به اساس کاردستگاه تصفیه آب خانگی میکنیم .

مرحله اول دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر پلی پروپیلن-PP این نوع فیلترجهت حذف گل ولای, شن ماسه , زنگ آب لوله, کلر,بوی وطعم آب کاربرد دارد. اندازه حذف املاح درفیلترPP نصبت به نوع فیلتر از 1میکرون تا 10میکرون متفاوت است. زمان تعویض این نوع فیلترها به مقدار گذرآب و میزان کدورت آب ورودی به دستگاه تصفیه آب خانگی بستگی دارد. و به دلیل شفاف بودن هوزینگ نگهدارنده فیلتر به خوبی قابل تشخیص  و مشاهده می باشد.

مرحله دوم دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلترکربن پودری- دراین مرحله آب پس از گذر ازمرحله اول آب وارداین مرحله میشود. دراین مرحله آب ازروی کربن های گرانول عبورمیکند.کاراین مرحله حذف رنگ, طعم,بو آب,کلرباقی مانده,درون آب می باشد. لازم به ذکراست که کلرموجود در آب یکی ازاصلی ترین عوامل تخریب ممبران دستگاه تصفیه آب خانگی می باشد. زمان تعویض فیلتر مرحله دوم هم بستگی به مقدارآب گذر آب دارد .ازطرفی هم از سوی شرکت های سازنده دستگاه تصفیه آب پیشنهاد میشود که بین6تا 9ماه فیلترمرحله 2 تعویض گردد.

مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلترکربن فشرده-یا همان فیلتربلاک می باشد. این فیلترهم نوعی فیلتر کربنی است با این تفاوت که دراین نوع کربن به صورت فشرده می باشد .که ضمن کمک به کارایی فیلتر مرحله دوم از گذر احتمالی خرده های کربن مرحله دوم جلوگیری به عمل می آورد.                           

زمان تعویض فیلترمرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی هم بستگی به مقدار گذرآب دارد. و ازسوی سازنده گان دستگاه تصفیه آب سفارش به تعویض بین 6 الی 9 ماه می باشد.

مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب خانگی

 ممبران- دستگاه تصفیه آب اساسی ترین مرحله تصفیه می باشد. در این مرحله  با توجه به فشار اسمزی ایجاد شده به وسیله یک پمپ تمامی ناخالصی های آب از قبیل املاح عالی و جامدمعلق آب باکتری ها قارچ ها و سختی و شوری آب به وسیله ممبران جدا میشود. و آب تمیز از وسط ممبران به مخزن ذخیره وپساب از کناره ممبران به فاضلاب هدایت میشود.به دلیل نیاز بدن به بعضی ازاملاح TDSخروجی آب به وسیله یک شیر سوزنی بنام شیر میکس قابل کنترل می باشد.

مرحله پنجم دستگاه تصفیه آّب خانگی

فیلترکربن فعال_آب تصفیه شده در دستگاه تصفیه آب خانگی پس از تصفیه شدن وارد یک مخزن ذخیره میشود.که دراین این مخزن یک لاستیک دیافراگمی می باشدکه بعد از پرشدن مخزن که به آرامی صورت میگیرد به وسیله فشار در زیر لاستیک آب تصفیه شده را به وسیله فشار به شیرطرف شیرخروجی هدایت میکند. به جهت ماندگاری آب در مخزن و جلوگیری از بوی لاستیک درون آب قبل از هدایت به شیر خروجی آب ازفیلترکربن فعال عبور داده میشود تا بوی و طعم احتمالی آن گرفته شود. زمان تعویض این فیلتر به مقدار گذر آب بستگی دارد. و از سوی شرکت ای سازنده توصیه به تعویض هر 1سال می شود .

مرحله ششم دستگاه تصفیه آّب خانگی

فیلتر مینیرالدر این نوع فیلترها از مواد معدنی که مورد نیاز انسان می باشد پر شده است که باعث تولید آب باطعم گواراتر میشود. زمان تعویض فیلترمینیرال هم با فیلترکربن فعال یکی می باشد .

 مرحله هفتم دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه ماوراء بنفش-UV درآبهایی که مشکلات میکروبی دارند و فاقد کلرآزاد درآب ورودی به دستگاه تصفیه آب خانگی می باشند و نیاز به گندزدایی باشد از دستگاه UV استفاده میشود. ولی در آب های شهری که کلرازاد دارند نیازی به نصب این مرحله نمی باشد.

قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی

قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی به عوامل متعددی بستگی دارد که مشخص کننده قیمت دستگاه تصفیه آب می باشند. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با خرید دستگاه تصفیه آب خانگی قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی با کارشناسان شرکت اطلس آب تماس حاصل نمایید.

 

محصولات مرتبط

9 / 10
از 6 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :