021-46076082

شرکت اطلس آب کیمیا پالایش

 شرکت اطلس آب کیمیاپالایش: سازنده انواع پکیج تصفیه فاضلاب فلزی,سازنده پکیج تصفیه فاضلاب انسانی,پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی,دستگاه تصفیه آب صنعتی,سازنده فیلتر شنی,سختی گیررزینی,چربی گیر فاضلاب,تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب :سازنده دستگاه تصفیه آب RO, دستگاه تصفیه آب صنعتی,دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی,دستگاه آبشرین کن صنعتی,دستگاه آب شرین کن دریایی

تصفیه فاضلاب : سازنده پکیج تصفیه فاضلاب انسانی,پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی,پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی,پکیج تصفیه فاضلاب فلزی

,آشغالگیرفاضلاب (دستی. اتوماتیک) چربی گیر فایبرگلاس,سپتیک تانک پلی اتیلن, چربی گیر(API,DAF,CIP)

سیستم پیش تصفیه : سازنده فیلترشنی, فیلترکربنی ,دستگاه سختی گیررزینی ,دیونایزر,اولترافیلتراسیونUF

ضدعفونی وگندزدایی : سازنده پکیج تزریق کلر,کلریناتورمایع,دستگاه ازن ژنراتور,دستگاه اشعه ماوراء بنفش UV

تامین تجهیزات تصفیه آب وفاضلاب: آنتی اسکالانت,ممبران, مواد شستشوی ممبران,کربن اکتیو,سنگ سیلیس, فیلترکاتریج