021-46076082

پکیج تزریق کلر

شرکت اطلس آب سازنده پکیج تزریق کلرمایع

پکیج تزریق کلر

درصنعت تصفیه آب و فاضلاب یکی از پرکاربردترین تجهیزات جهت گندزدایی و ضدعفونی آب می توان از پکیج تزریق کلر یا همان کلریناتور مایع نام برد.  عمدتا" جهت ضدودن میکروب و باکتری های زنده موجود درون آب ازتجهیزات همچون دستگاه uvیا همان اشعه ماورا بنفش یا دستگاه ازن ژنرا تور هم مورد استفاده قرار میگیرد. دستگاه ازن ژنراتوربه دلیل قیمت بالا عمدتا" کمتر به نصبت دستگاه uv مورد استفاده قرا میگیرند. پکیج تزریق کلر مایع به دلیل قیمت مناسب تر وطراحی اسنا نتر به نصبت سایر تجهیزات بیشتر مورد استفاده قرار میگیرید. همچنین جهت گند زدایی وضدعفونی وگندزدایی آب استخر از پکیج تزریق کلر استفاده میگردد

پکیج تزریق کلر

شرکت اطس آب سازنده پکیج تزریق کلروموادشیمیایی تجهیزات پکیج تزریق کلر ومواد شیمیایی انتخاب نوع پکیج تزریق کلر بستگی به نوع استفاده وکاربرد آنها در صنایع دارند. برای انتخاب نوع دوزینگ پمپ جهت تزریق کلر ومواد شیمیایی بستگی به میزان تزریق مایع وفشار خطی که مایع به ان تزریق می شود دارد.همیشه باید فشار تزریق به خط از خود خط گذر مایع باید بیشتر باشد. ولی در جاهایی که تزریق کلر یا مواد شیمیایی به صورت ثقلی مورد استفاده  قرار میگیرد این پارامتر مهم نمی باشد. میزان مخزن مورد استفاده واماده سازی محلول کلر وموادشیمیایی هم بستگی به میزان تزریق کلر و موادشیمیایی دارد.

اجزای تشکیل دهنده پکیج تزریق کلر- کلریناتور مایع- ومواد شیمیایی

1-دوزینگ پمپ تزریق کلر و موادشیمیایی2- مخزن اماده سازی محلول3-میکسروهمزن از جنس استیل یا pp – 4شاسی از جس اهن با پوشش اپوکسی یا استیل 5-تابلو برق 6شیر تخلیه وشلنگ های مورد استفاده 7-تست کیت سنجش میزان کلر

مخزن اماده سازی محلول کلر و مواد شیمیایی محمولا به صورت تک مخزن ویا دوبلکس مورد استفاده قرار میگیرد درموارد که محلول زیادی در روز مورد استغاده قرار میگیرد عمدتا" ازپکیج تزریق کلر دوبلکس طرای میگردد. معمولا" میزان حد کلر محلول طوری در نطر گرفته میشود که محلول طی چهار روز مورد استفاده قرار گیرد وبه دلیل فرار بودن کلر از حدر رفتن خاصیت کلر جلوگیری شود.

 

10 / 10
از 2 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :