021-46076082

سازنده دستگاه تصفیه آب

سازنده دستگاه تصفیه آب

شرکت اطلس آب سازنده انواع دستگاه های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی به روش اسمز معکوس و دستگاه آب شرین کن جهت ایستگاه های . آب شرین کن شهرهای کوچک و شرکت های تصفیه آب آشامیدنی و همچنین تصفیه آب  مورد نیازصنایع مختلف نموده است .

باتوجه مشکلات عدیده درآب های خام جهت آشامیدن و صنایع و نیاز فراوان به تصفیه و شیرین سازی آنها  شرکت اطلس آب همگام با سایر شرکت های سازنده دستگاه تصفیه آب  با پشوانه به دانش روز و کارخانه مجهز به محاسبه و طراحی ساخت دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس نموده است. طراحی به روز قیمت مناسب همراه با گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش طولانی از اصلی ترین مزایای در طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب از سوی شرکت اطلس آب می باشد. این شرکت پس از اطمینان از مشکلات موجود در آب و آب مورد نیاز مصرفی اقدام  به مشاوره و همچنین طراحی و آماده سازی پروپوزال فنی و ارایه آن همراه با مشخص کردن تک تک تجهیزات انتخابی و مورد استفاده  به خریدار محترم می نماید.

عوامل تاثیر گذار در قیمت دستگاه تصفیه آب

عوامل فراوانی در تعیین قیمت دستگاه دست به دست می دهند .که بعد از آنالیز آب خام و آب مورد نیاز مصرفی بستگی به تجهیزات انتخابی ازسوی شرکت های سازنده دستگاه تصفیه آب دارد. انتخاب تجهیزات  مکانیکی و برقی مورد نیاز از برندهای اروپایی ,شاسی استقرار از جنس استیل به جای شاسی آهنی .تعثیر مستقیم در قیمت دستگاه تصفیه آب دراد

مراحل ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی این شرکت مطابق با دانش و استاندارد های روز یکی ازاصلی ترین محصولات شرکت می باشد. شرکت های سازنده دستگاه تصفیه آب برای طراحی بهینه دستگاه تصفیه آب ابتدا نیاز به آنالیز کامل از آب خام ورودی به دستگاه تصفیه آب دارند پارامترهای آب ورودی اصلی ترین آیتم های برای طراحی دستگاه تصفیه آب می باشد. در پارامترهای آنالیز مهمترین آنها TDSمی باشد. هرچه این آیتم بالا تر باشد آب جهت گذر از ممبران نیاز به فشار اسمزی بیشتری دارد. معمولا بهترین فشار برای کارکرد بهینه ممبرانهای لب شور در دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس 225PSIیا همان 14BARمی باشد. میزان  گذر آب ازممبران و TDS خروجی آب ارتباط مستقیمی با فشار طراحی دستگاه تصفیه آب دارد. هرچقدر که عمر ممبران تصفیه آب وTDSخروجی بالاتر برود به موازات آن فشار پمپ هم بیشتر می شود.

 

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :