021-46076082
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 12 مرداد 1397 در ساعت 12 : 31 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

کمیت و کیفیت آبها

هرچه آب آلوده تر شود از مقدار کیفیت و کمیت آن هم کاسته میشود. به نوعی کیفیت آن برکمیت آن نیز اثر مستقیم دارد. به دلیل اینکه در اثر آلودگی های ناشی از ان میگرو ارگانیزم ها ویا اجسام معلق درون آب برای حیات نیاز به اکسیژن کافی درون آب یا همان آب را مصرف کرده سپس پس از مدتی با رگ خود باعث ایجاد لجن درون آب میشوند. هنگامی که لجن درون آب زیاد شود از مقدار آب کاسته میگردد. و خود لجن موجود باعث مصرف آب میگردد. لازم به ذکر می باشد. از طرفی آب آلوده به میکروب انگلی و ذرات معلق به طور کلی جذب خاک نمی شود به دلیل آنکه مواد موجود درون آن باعث انسداد خلل و فرج درون خاک شده از ایجاد نفوذ آّب درون خاک جلوگیری می نمایدو به این دلیل آب درون اعماق زیر زمینی کتر جذب می شود . بیشتر آن تبخیر و هرز می شود.

آب در چرخه طبیعت قدرت خود پایندگی دارد و از این رو هنگامی که مقدار آلودگی آن بیشتر شد تئان خود را برای پایش از دست داده و مانند یک سیستم بیماری نیاز به مداوا پیدا می کند. ومسلما این گونه عمل به مدیریت دلسوزانه و سرمایه گذاری مالی سنگینی را از سوی دولت ها و مسئولین آنها را دارا می باشد.

چرخه زیستی طبیعت به گونه ای می باشد. که تمام عناصر آنها مانند آب خاک هوا درختان موجودات و..... بر  روی هم اثر مستقیم دارندو در کنارهم قاردر به رشد و زندگی می باشند. از این سو هنگامی که آب دچار مشکل و به نوعی بیمار شود تمامی این سیستم چرخه بهم ی خورد و با عث از بین رفتن طراوت و سر سبزی زندگی میشود. طبق  براوردصورت گرفته  شده 50 الی 80درصد آبهایی آبیاری هرگز مصرف واقعی نداشته اند.

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :