021-46076082
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 11 آبان 1397 در ساعت 18 : 54 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

پکیج تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

 سیستم پکیج تصفیه فاضلاب به روش فرآیند لجن فعال .

اصولا" این نوع فرآیند در تصفیه لجن فعال به سال 1914 توسط آردن و لاکت در انگلستان ابداع شده است مهمترین کار در این فرآیند تشکیل توده ای از میگرو ارگانیزم ها تولید میگردند که قادربه تثبیت هوازی مواد زائد و واین فرایند را فرایند لجن فعال می نامند. در پکیج های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ابتدا فاضلاب به طرف سک واحد تثبت کننده فاضلاب هدایت میشود. سپس در مرحله بعد فاضلاب وارد حوضچه ای به نام حوضچه هوادهی میشود اصولا" هوادهی در این بخش به دو صورت هوادهی سطحی  به وسیله همزن یا به نوعی دیگر هوادهی عمقی به وسیله دیفیوزرهای هوادهی از کف پکیج تصفیه فاضلاب صورت می پذیرد . دراین بخش به وسیله ایجاد هوا در مخزن باعث ایجاد اختلاط در فاضلاب میگردد. لازم به یاد اری است که دراین بخش مواد آلی میگرو ارگانیسم ها ی مناسب برای تصفیه فاضلاب به وفور وجود دارد. در این واحد وقتی عمل هوادهی صورت میگیرد. میگرو ارگانیسم ها با کسب کردن اکسیژن شروع می کنند به رشد کردند. و تبدیل به رشد میکروبی میگردنند. سپس شروع به چسبیدن به یکدیگر می نمایند. این جرم های میکروبی فلوک میکروبی را تشکیل میدهند  که به اصطلاح miss  یا mlvss با واحد جرم میلی گرم در لیتر نشان داده میشوند. سپس یرای جدا سازی و ته نشین کردن این فلوک ها فاضلاب وارد بخشی دیگری از پکیج تصفیه فاضلاب  به نام مخزن ته نشینی هدایت میشود در واقع این بخش جزء لاینفک سیتم لجن فعال می باشند. در این بخش دو عمل صورت می پذیرد

-1 ته نشین کردن جرم های میکروبی فاضلاب به شیوه ای که جامدات معلق به حداقل ممکن برسد. و در خروجی پساب زلالی داشته باشد.

2-تغلیظ لجن به نوبه ای که غلظت لجنی که در این مخزن ایجاد رسوب می کند و ته نشین می شود. باید غلظت مناسبی داشته باشد.اصولا" غلظت این مواد چیزی در حدود 10000الی 15000میلی گرم در لیتر می باشد.  در این نوع پکیج ها با این فرایند تصفیه اصولا" 85 الی 95 درصد از BOD فاضلاب کاسته میشود.

زمان ماند میکروبی یا همان SRT در حقیقت نمایانگر متوسط دوره زمانی است که لجن فعال درسیستم باقی می ماند .این ایتم بحرانی ترین پارامتر برای طراحی پکیج تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال می باشد.

درصد غذا به میکروارگانیسم ها 

مقادیر متداول نسبت از  0/04 برای سیستم هوادهی عمدتا" ممتد تا 1 برای فرایند های با نرخ بالاتر متغیر می باشد. که بر مبنای SRTطراحی می شوند جهت تهیه یک نقطه رفرنس برای کارای بهره برداری و طراحی فرایند لجن غعال ارزیابی می شومد.

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :