021-46076082
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 1 ارديبهشت 1397 در ساعت 13 : 43 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

نیترات موجود در آب چاه

یکی از اساسی ترین معظلات در آب های چاه وجود نیترات می باشد. وجود نیترات در اب چاه باعث تعطیلی چاه های زیادی شده است . وجود نیترات در اب های کم عمق شدیرت از سایر اب ها می باشد. عمده ترین مشکل در به وجود امدن نیترات در اب امونیوم که از زمین های کشاورزی وفاضلاب های صنعتی وانسانی می باشد که وارد محیط و آب های سطحی وزیرزمینی می باشدتوسط انوای باکتری ها تبدیل به نیترات میگردد. نیتریفیکاسیون این عمل به معی جا به جا شدن هشت الکترون می باشد. وقتی این شرایط احیا به وجود بیاید باعث تبدیل نیترات به آمونیوم میگردد. یا در بعضی از مواقع ممکن است به صورت گاز نیتروژن در بیاید. نیترات می تواند در چاه اب باعث ایجاد مشکل گردد. وبا توجه به وجود نیترات درون آب باید آب تصفیه گردد. که این عمل تصفیه بسیار پرهزینه می باشد.تا نیترات به حد مجاز برسد.میزان زیادنسترات درون اب باعث ایجاد ناهنجاری های زیادی از جمله نوزادان آبی می شود اصولا" وقتی آبی را می نیشونیم که به نیترات الوده می باشد. میگروارگانیسم های وارد روده افراد بالغ وکودکان ,نیترات را تبدیل به نیتریت می کنند.نیتریت از اکسیده شدن آمونیاک نیز حاصل میشود .وقتی که نیتریت دوباره به نیترات می گردد.اکسیژن را از خون میگردد. در نوزادان به اندازه کافی اکسیژن وجود ندارد. وقتی که نیتریت به نیترات تی=بدیل میگردد.باعث ایجاد رنگ ابی میگردد. چرخه گوگرد درون اب های زیر زمینی نظیر چرخه نیترات در چرخه سولفید. سولفات نیز هشت الکترون جا به جا می شود. سولفات ها و سولفید ها باعث بوی بد همچون گندیدگی تخم مرغ ورنگ اب سیاه و مشکلات انسداد و خوردگی را دراب زیرزمینی به وجود می اورد. اگر اکسیژن کم باشد. با عث ایجادسولفید و یا اگر زیاد باشد.سولفات حالت قالب پیدا می کند.

9 / 10
از 2 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :