021-46076082
بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 27 خرداد 1397 در ساعت 11 : 30 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 

 

مواد منعقد کننده فاضلاب

اصولا مواد منعقد کننده  دارای بارالکتریکی مثبت می باشند. که باعث خنثی شدن بار منفی ذرات و ایجاد رسوب می شوند. معمولا" تعداد یون های مثبت بعضی از منعقد کننده ها بیشتر می باشد.  منعقد کننده ها دارای سه یون مثیت  آلومینیوم  آهن متدااول ترین مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب سولفات الو منیومو سولفات فریک می باشند.که بعد از انحلال در آب یونیزه میشوند و باعث ایجاد یون های سه ظرفیتی fe3,AL3 در آب آزاد می شوند.

معمولا" ذرات ریزناشی از ورود منعقد کنندهها دورهمدیگر تجمع کرده وبعد از سنگین شدن باعث ته نشینی آنها می شود.عوامل فراونی در کارایی بهینه مواد منعقد کننده تاثیر فراوانی دارند که شامل مواردی همچون خوب هم خوردن فاضلاب PH فاضلاب . دمای فاضلاب . قلیاییت . کدورت .بر کارایی فاضلاب تاثسر مستقیم دارند. به عنوان مثال برای آلوم PH  5/4 الی 5/8 کارایی خیلی خوبی دارد. اصولا" اگر آلوم در خارج از PHاستفاده شود کارایی خوبی ندارد.

 به عنوان مثال سولفات آهن در میدان وسیع ترPH9-3/5 به خوبی عمل می نماید ولی خورندگی بالایی دارد وبرای نگهداری و حمل ونقل به وسایل مخصوص نیاز داردند. 

منعقد کننده های کمکی

منعقد کننده های کمکی یک ماده شیمیایی است که همراه با موادمنعقد کنندهای اصلی برای تشکیل گروه ذارت محکم تر وبا دوام بیشتر و عمل ته نشینی بهتر  و جلوگیری از کاهش حرارت که عمل انعقاد را بهتر صورت می پذیرد مورد استفاده قرار می گیرند.لازم به ذکر است که یکی دیگر از استفاده از مواد  کمک منعقد کننده در کنار مواد منعثد کننده کاهش مقدار سولفات آلومینیوم است که نهایتا" منجر به این می شود که مقدار لجن تولیدی را کاهش دهد. از انجایی که دفع لجن سولفات آلومینیوم خیلی مشکل است. از این رو مصرف منعقد کننده های کمکی مشکلات حمل ونقل و دفع لجن را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

سه گروه اصلی مواد کمک منعقد کننده عبارت می باشد از1-سیلیس 2-عوامل وزنی3 و جامد – پلی الکترولیتکه خود پلیالکترولیت ها به سه دسته 1-پلی الکرولت کاتیونی2-پلی الکترولیت آنیونی3- پلی الکترولیت غیر یونی می باشند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده با بخش فروش شرکت اطلس آب تماس حاصل نمایید.

 

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :