021-46076082
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 29 مرداد 1397 در ساعت 9 : 32 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

حفظ تعادل شیمیایی آب استخر

حفظ تعادل شیمیایی آب استخرهمیشه یکی ازدق دقه های اصلی صاحبان استخر های عمومی خانگی می باشد که عدم تعادل شیمیایی آب استخرهای شنا و تفریحی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می شود.از جمله مشکلاتی که عدم حفظ تعادل شیمیایی آب ایجاد می کند می توان به عواملی همچون رشد قارچ باکتری های تعمیرات در رنگ آب.بازد کم کلر و افزایش هزینه کلر آسیب رساندن به تجهیزات استخر همچون لوله کشی ها. فیلترهای شنی.پمپ ها و دیگر تجهیزات استخر ایجاد می کند .علاوه بر این مشکلاتی که به تجهیزات استخر ایجاد میشود. عمده مشکلات عدم حفظ تعادل شیمیایی آب برای شناگران درون آب می باشد

پنچ عاملی که تعادل شیمیایی آب به آنها بستگی دارد را توان در موارد زیر خلاصه کرد

۱ phآب ۲ میزان قلیایی یا بازی بودن آب ۳ مقدار کل ذرات جامد محلول درون آب tds۵ دمای آب ساعت باد.نرخ تبخیر آب استخر، بار ناشی از حضور شناگران درون آب

PH  آب معیاری دقیق و برای اسید یا قلیایی یود آب است PHعددی بین صفر تا چهارده است که phهفت خنثی است مقدار ph از عدد هفت کمتر باشد به معنی آن می باشد که آب اسیدی می باشد. و هرچقدر که از هفت بیشتر باشد نشانگر خواص قلیایی بودن آب می باشد. معمولا phمطلوب و ایده آل جهت استخر های شنا بین ۴.۷ تا ۶.۷ می باشد. البته ph بین ۲.۷الی.۸.۷ نیزبه عنوان حد بالا و پایین قابل قبول است اصولا این محدود phبه هیچ دلیل اتفاقی نیست phطبیعی چشم انسان تقریبا ۴.۷ است و انحرافی phاز این محدوده موجب تورم چشم می شود. و ایجاد ناراحتی بزا شناگران می شود.به همین دلیل است که تنظیم ph آب استخرها جکوزی ها برای حفظ سلامت شناگران و تامین شرایط مطبوع برای آنها بسیار مهم است.

همانطور که گفته شد پایین بودن مقدار ph نشانگر اسید بودن آن است .ویژگی ذاتی تمام مواد اسید خورند آنها است. بنابراین اولین و بدیهی ترین مشکلی که در حین این چنین مواد با آنها روبرو می شویم خورند اجزای تصفیه می باشد

افزودن اسیدهای همچون اسید هیدروکلریک یا زمان جوهر نمک یا بی سولفات سدیم به آب موجب کا هش ph اسید شدن آن می شود.

اضافه کردن مواد قلیایی مانند کربنات کلسیم به آب موجب افزایش مقدارph و کاهش خاصیت اسید آن می شود

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :