021-46076082
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 10 دی 1397 در ساعت 12 : 29 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

                                                  

آزمایش های آب

نمونه های آب برای آزمایش

موارد زیر برای هر نوع آزمایش آب باید درنطر گرفته شود.

  • آزمایشات در ضمینه آب را باسد به دفعات فراوان در دستور کار قرار داد. به صورتی که تداوم در انجام آزمایش اجباری است . به صورت کلی نمی توان با یکی یا دو بار ازمایش در طول سال از آلودگی آب را برای  ما ها و سالهای بعد ملاک قرار داد. دلیل این کار هم این می باشد  که مقدار و نوع آلودگی آبها در طبعیت به وسیله خود طبیعت . انسانها و خیل از موارد دیگر بالا و پایین می رود. در صنعت تصفیه آب و  برای نگهداری و طراحی دستگاه تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی داشتن انالیزکامل از نوع آب ورودی به دستگاه تصفیه آب  اب خروجی از سیستم مستلزم داشتن تمامی پارامترهای ورودی و خروجی به دستگاه تصفیه آب می باشد.
  • انجام آزمایشات آب برای مناطق خاص که شدت آلودگی و بار آلودگی زیاد است . نمونه های ترکیبی باید انجام شود مثلا منطقه ای که در آن هم منطقه صنعتی و هم مسکونی وجود دارد نوع پساب خروجی از آن صنایع دارای موارد زیادی از مشکلات عدیده ای می باشد. به گونه ای که در فاضلاب خروجی از صنایع عمدتا" دارای فلزات سنگین درون آب می باشد. بعضی از موارد را باید سریع و در محل مورد آزمایش قرار داد. تاآزمایش دچار مشکل نشود این نوع آزمایش ها عمدتا" در مواردی از فاضلاب که نوع گازها و PH را نمی توان به مدت طولانی نگهداری کرد بیشتر نمود پیدا می کند. همیشه گرفتن نمونه از نقاط مختلف نیز اثر دارد. به عنوان نمونه ابی که از سطح یک منبع آبی گرفته میشود  با همان نمونه که از عمق همان مخزن گرفته میشود متفاوت است.
  • انواع نمونه و روش های گرفتن آزمایش آب

1- روش تیتراسیون – این روش به گونه ای است که به صورت عیار سنجی می باشد. تیتراسیون می تواند به روش دستی یا اتوماتیک باشد.

2- آنالیز با روش جذب اتمی- این روش به تکنیک خاصی برای تعیین مقدار غالب فلزات موجود در نمونه های برگرفته ازمحیط زیست بدل شده است.

3- اسپروفتومتری جذبی- اسپروفتومتری جذبی یک روش عمده اندازه گیری بسیاری از اایندهای آب به شمار می رود به صورتی که هرگاه نور جذب شده از نوع نورمرئی باشد فرایند را رنگ سنجی می نامند.

6- تنکنیک های نشر اتمی- بسیاری از فلزات موجود در اب مواد معلق اتمسفری و نمونه های بیولوژیکی را می توان به خوبی با کمک مشاهده خطوط طیفی ای که در اثر گرم شدن در شعله یا در تخلیه الکتریکی بین الکترودهای گرافیت منتشر می کنند.

7- روش های آنالیز الکترو شیمیایی- درچند نوع از تکنیک های مفید برای انالیز آب از سنسورهای الکتوشیمیایی استفاده می شود. عموما" این نوع تکنیک ها را نیز می توان زیر عنوان پتاسیومتری و هم در ردیف ولتامتری دسته بندی کرد.

 

9 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :